Българският търговски дефицит се разширява през ноември

Българският търговски дефицит се разширява през ноември

Снимка: Архив Ройтерс

България отново увеличи търговския си дефицит през ноември, става ясно от предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). 

Наблюденията на Investor.bg показват, че през октомври пак имаше ръст, през септември – лек спад, докато през август дефицитът успя леко да се свие на годишна база. 

Така данните показват, че търговският дефицит на България нараства до 282,5 млн. лв. през ноември 2018 г. от 161 млн. лв. през същия месец на предходната година.

Това е вторият по големина месечен търговски дефицит от юни. Вносът нарасна с 4,5% до 5344,5 млн. лв. благодарение на 10,7%-ен скок до 1,923 млрд. лв. при покупки от страни извън ЕС. В същото време износът е нараснал с по-бавни темпове – с 2,2% до 5,062 млрд. лева, като продажбите за страните от ЕС нараснаха със 7% до 3,4 млрд. лв., докато тези за страни извън ЕС паднаха с 6,7% до 1,619 млрд. лева.

За единайсетте месеца на миналата година търговското салдо (търговски дефицит, износ FOB – внос CIF) е отрицателно и е на стойност 6,940 млрд. лева. За същия период на миналата година то беше на минус 3,555 млрд. лева.

НСИ отчете, че от януари до ноември са изнесени български стоки на стойност 51,118 млрд. лева, което е с 1,5% повече в сравнение със същия период на 2017 г. Само през ноември 2018 г. износът възлиза на 5,062 млрд. лв. и нараства с 2,2% спрямо същия месец на 2017 година.

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България през периода 2017 – 2018 година (Спрямо същия месец на предходната година)

От януари до ноември 2018 г.  в страната са внесени стоки на стойност 58,059 млрд. лв. (по цени CIF), или със 7,7% повече спрямо същия период на 2017 година, покозва националната статистика.

През ноември 2018 г. вносът се увеличава с 3,6% на годишна база и възлиза на 5,686 млрд. лева.

Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България през периода 2017 – 2018 година (Спрямо същия месец на предходната година)

За единайсетте месеца на миналата година общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е на минус с 6,940 млрд. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) то също е на отрицателна територия с 2,855 млрд. лева.

През ноември общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно и е на стойност 624,1 млн. лева. По цени FOB/FOB то също е на минус с 282,5 млн. лева.

Търговия с трети страни

От януари до ноември износът на стоки от България за трети страни е на стойност 16,062 млрд. лева и намалява с 12,3% в сравнение със същия период на 2017 г. 

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, бившата югославска република Македония и Руската федерация, които формират 52,9% от износа за трети страни.

През ноември износът на български стоки намалява с 6,7% спрямо същия месец на 2017 година и е в размер на 1,619 млрд. лева.

Още по темата

За единайсетте месеца на 2018 г. при износа на български стоки, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, ръст в сравнение със същия период на 2017 г. е отбелязан само в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (29,2%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (35,4%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (22,2%).

Вносът на стоки от трети страни през периода януари – ноември 2018 г. се увеличава с 9,4% в сравнение със същия период на 2017 г. и е на стойност 21,190 млрд. лева (по цени CIF).

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През ноември вносът от трети страни се увеличава с 10,8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,084 млрд. лeвa.

При импортът, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – ноември 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. най-голямо  увеличение е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (24,8%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. Горивата)“ (17,6%) (табл. 4 от приложението). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни за единайсет месеца е на отрицателна територия с 5,128 млрд. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) то е на стойност 3,326 млрд. лева и също е с отрицателен знак.

През ноември 2018 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни е на минус с 465,6 млн. лева.

Търговия с Европейския съюз

От януари – октомври 2018 г. износът на български стоки към европейските партньори се увеличава с 9,7% на годишна база и достига 31,613 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67,8% от износа за Евросъюза.

Само през октомври експортът нараства със 7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,466 млрд. лева.

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България за ЕС през периода 2017 – 2018 година (Спрямо същия месец на предходната година)

При износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през единайсетте месеца на миналата година в сравнение със същия период на 2017 година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (23,8%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (15,5%). Спад се наблюдава единствено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (1,2%).

Вносът на стоки от европейските партньори през периода януари – октомври 2018 г. се увеличава със 7,6% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 33,267 млрд. лева по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

Само през октомври вносът от ЕС се увеличава с 3,1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,673 млрд. лева.

 Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България от ЕС през периода 2017 – 2018 година (Спрямо същия месец на предходната година)

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) за десет месеца е на минус с 1,653 млрд. лева.

По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) то е на плюс с 449,2 млн. лева.

 


източник: investor.bg

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of