Въглища с по-малко сяра, пепел и влага ще влизат в битовото отопление

Въглища с по-малко сяра, пепел и влага ще влизат в битовото отопление

Снимка: Архив Ройтерс

Министерският съвет прие Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол, съобщи правителственият пресцентър.

Още по темата

Аргументът на министрите е, че с прилагането на изискванията на наредбата ще се подобри качеството на атмосферния въздух и и ще се защити здравето на населението от вредното въздействие на наднорменото замърсяване на въздуха чрез използването на по-качествени твърди горива за битово отопление.

С наредбата се въвеждат норми за допустимо съдържание на сяра, пепел и влага във въглищата и брикетите за битово отопление. Въвеждат се изисквания за пакетиране и етикетиране на твърдите горива. Определя се редът за оценяване на съответствието с изискванията за качество от лицата, които пускат на пазара твърди горива.

По нов начин, ще се определят условията, редът и начинът за контрол на качеството на твърдите горива, както и условията и редът за унищожаване или безвъзмездно предоставяне на арбитражни проби от тях.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще контролира прилагането на изискванията на наредбата.

От Министерския съвет уточняват, че приемането на наредбата е част от държавната политика за подобряване качеството на въздуха заради проблема с високите нива на емисии на фини прахови частици от битовото отопление на твърди горива.

Мярката е и в изпълнение на Решение на Съда на Европейския съюз от 5 април 2017 г., с което България бе осъдена за неспазване на нормите за качество на атмосферния въздух. Заложена е и в наскоро приетата от министрите Национална програма за подобряване качеството на въздуха 2018 – 2024 г. 


източник: investor.bg

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments