91273-2020: България-София: Строителни и монтажни работи на релсови пътища

Предвижда се изпълнение на следните дейности:

— пълна смяна на релсите, траверсите и скрепителния материал,

— пълно изгребване на баластовата призма,

— поправка на железния път в план и профил,

— добаластиране,

— направа на безнаставов релсов път,

— репериране,

— ремонт на прилежащите железопътни съоръжения,

— отводняване,

— попълване на липсващите и смяна на нестандартните пътни знаци и указатели преустройство на контактната мрежа изграждане на нова МРЦ.

Ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като осигурява:

— управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация,

— скоростни условия, гарантиращи устойчив график на движение на влаковете,

— капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по жп мрежата,

— комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти,

— увелич. на срока на експлоатация.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of