91390-2020: България-Свищов: Строителни и монтажни работи

Предметът на обособена позиция № 2 „Обновяване на градската жизнена среда — ж.к. „Симеон Ванков“, град Свищов“ включва:

— изработване на инвестиционен проект във фаза технически за обновяване на градска жизнена среда в ж.к. „Симеон Ванков“ в гр. Свищов,

— извършване на строително-монтажните работи и дейности за обновяване на градска жизнена среда в ж.к. „Симеон Ванков“ в гр. Свищов съгласно изготвения от изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред работен инвестиционен проект,

— упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строителните и монтажните работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията.

Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 2, неразделна част от документацията за участие.

Минималните видове строително-монтажни дейности, които следва да се предвидят в инвестиционния проект, са следните:

I. Тротоарни площи и настилки

1. Разваляне на асфалтови и бетонови настилки — 2 980,00 м2

2. Направа на изкоп за основа на нови настилки, в т. ч. 10 % ръчен — 797,70 м3

3. Доставка, полагане и направа на основа от фракция — трошен камък и баластра — 531,80 м3

4. Направа на нови настилки от бетонови плочи и павета — 2 980,00 м2

5. Полагане на паркови бордюри и бетонови ивици — 1510,00 м.л.

6. Натоварване и извозване на строителни отпадъци и земни маси на депо/заемна площадка — 1 334,98 м3

7. Полягане на улични бордюри — 1 290,00 м.л.

II. Озеленяване

1. Реновиране на стари и затревяване на нови тревни площи — 4 387,50 м2

2. Засаждане на нови иглолистни и широколистни дървета — 33,00 бр.

3. Засаждане на нови декоративни храсти — 390,00 бр.

III. Парково и улично осветление

1. Направа на ръчен изкоп с обратно засипване и полагане на кабел и защитна лента — 1 317,50 м.л.

2. Направа на единична кабелна шахта 06/0,9/1,1 m — 5,00 бр.

3. Доставка и монтаж на осветителни стъблове комплект с клемна кутия, проходни тръби и LED осветителни тела — 68,00 бр.

4. Направа на заземление на стълб — 55,00 бр.

5. Измерване на преходно съпротивление на заземител — 18,00 бр.

IV. Настилки на детски площадки и фитнес зона

1. Направа на изкоп за основа на нови настилки — 106,00 м3

2. Доставка, полагане и направа на основа от фракция трошен камък и баластра — 45,00 м3

3. Доставка и монтаж пясъчник — 2,00 бр.

4. Изграждане на бетонов борд с място за сядане — борд около пясъчник — 32,00 м.л.

5. Направа настилка на нова детска площадка, вкл. армирана бетонова настилка и ударопоглъщаща настилка — 380,00 м2

6. Доставка и монтаж на дървена ограда с Н — 1 м, ярко оцветена с метална конструкция, за нова детска площадка — 120,00 м.л.

7. Доставка и монтаж дървени врати с метална конструкция — 4,00 бр.

8. Направа настилка на фитнес зона, вкл. бетонова настилка, ударопоглъщаща настилка — 80,00 м2

V. Обзавеждане и оборудване

Паркови мебели

1. Доставка и монтаж беседки — 9,00 бр.

2. Доставка и монтаж пейки с маси — 15,00 бр.

3. Доставка и монтаж перголи — 15,00 бр.

4. Доставка и монтаж кошчета — 35,00 бр.

5. Доставка и монтаж пейки самостоятелни — 6,00 бр.

Фитнес уреди

6. Доставка и монтаж комбиниран фитнес уред с лежанка за коремни преси и велометър — 1,00 бр.

7. Доставка и монтаж кростренажор — 1,00 бр.

8. Доставка и монтаж успоредка — 1,00 бр.

Детски съоръжения за игра

9. Доставка и монтаж клатушка — 2,00 бр.

10. Доставка и монтаж комбинирано съоръжение с вита пързалка и наблюдателна кула — 2,00 бр.

11. Доставка и монтаж малка въртележка — 2,00 бр.

12. Доставка и монтаж стена за ролеви игри — 2,00 бр.

13. Доставка и монтаж къщичка за ролеви игри — 2,00 бр.

14. Доставка и монтаж информационни табели — 2,00 бр.

източник: TED
Препратка към обявлението

Коментирай

1000
  Subscribe  
Notify of