Румъния глоби Google заради потребител, сменил името на катедрала с обидно наименованиe

24/06/2020 newsmaster 0

Румъния глоби Google с 2000 евро, след като интернет потребител преименувал строящата се в момента голяма православна катедрала с обидно наименование, пише “Евронюз”. източник: обобщено […]

Рейнджърс привлече нов вратар

24/06/2020 NEWSiNi 0

При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им. Детайлна информация за целите […]

Липсва изображение

292753-2020: България-Етрополе: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

24/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

292646-2020: България-Завет: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

24/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

291238-2020: България-Благоевград: Строителни и монтажни работи

24/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Югозападен […]

Липсва изображение

293350-2020: България-Стара Загора: Строителен надзор по време на строителството

24/06/2020 NEWSiNi 0

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Услуги (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 110-268175) Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възлагащ […]

Липсва изображение

293321-2020: България-София: Услуги в областта на археоложките проучвания

24/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

293303-2020: България-Варна: Услуги в областта на геоложките проучвания

24/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

291972-2020: България-София: Касети с тонер

24/06/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]