No Image

139919-2021: България-София: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

19/03/2021 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

No Image

139576-2021: България-Стара Загора: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

19/03/2021 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

No Image

139569-2021: България-Благоевград: Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради

19/03/2021 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

No Image

135782-2021: България-Русе: Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи

19/03/2021 NEWSiNi 0

Част от текста, която трябва да се промени: Допълнителна информация Продължава от п. III.2.2). Прогнозната стойност, определена от възложителя за настоящата обществена поръчка и/или по […]

No Image

139568-2021: България-Благоевград: Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради

19/03/2021 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

No Image

139567-2021: България-Благоевград: Работи по инсталиране на пожаро-, сигнално-охранителни известителни системи и на антени за жилищни сгради

19/03/2021 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Строителство Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

No Image

137183-2021: България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

19/03/2021 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

No Image

137117-2021: България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

19/03/2021 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]