Липсва изображение

437534-2020: България-София: Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

18/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

437516-2020: България-София: Касети с тонер

18/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

437400-2020: България-Габрово: Компютърно оборудване и принадлежности

18/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

437302-2020: България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

18/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

434122-2020: България-София: Касети с тонер

16/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

434122-2020: България-София: Касети с тонер

16/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

434116-2020: България-София: Пощенски пликове

16/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

433843-2020: България-София: Информационни системи

16/09/2020 NEWSiNi 0

Обществената поръчка включва изграждане на Национална координационно-организационна мрежа за киберсигурност (НКОМКС), Национален киберситуационен център (НКСЦ), изграждане и развитие на Национален екип за реагиране при инциденти […]

Липсва изображение

433843-2020: България-София: Информационни системи

16/09/2020 NEWSiNi 0

Обществената поръчка включва изграждане на Национална координационно-организационна мрежа за киберсигурност (НКОМКС), Национален киберситуационен център (НКСЦ), изграждане и развитие на Национален екип за реагиране при инциденти […]

Липсва изображение

434503-2020: България-Славейно: Хартия за печатане

16/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Южноцентрално […]

Липсва изображение

434502-2020: България-Славейно: Хартия за печатане

16/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за изменение Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Южноцентрално […]

Липсва изображение

434136-2020: България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

16/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация […]