Липсва изображение

329144-2019: България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

15/07/2019 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.3)Комуникация Допълнителна информация […]

Липсва изображение

329118-2019: България-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса

15/07/2019 NEWSiNi 0

Обявление за поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.3)Комуникация Допълнителна информация […]

Липсва изображение

330077-2019: България-София: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

15/07/2019 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация […]