Липсва изображение

439286-2020: България-София: Услуги по създаване и поддържане на зелени площи

18/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

437449-2020: България-Върбица: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

18/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

437378-2020: България-Белоградчик: Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

18/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

437378-2020: България-Белоградчик: Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

18/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

436910-2020: България-Стралджа: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

18/09/2020 NEWSiNi 0

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално наименование: Община СтралджаНационален регистрационен номер: 000970432Пощенски адрес: ул. „Хемус“ № 12Град: Стралджакод NUTS: BG343 ЯмболПощенски код: 8680Държава: […]

Липсва изображение

434135-2020: България-Габрово: Семена

16/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

434135-2020: България-Габрово: Семена

16/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

434135-2020: България-Габрово: Семена

16/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

433839-2020: България-Каварна: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

16/09/2020 NEWSiNi 0

Доставките се извършват до складовите бази на детските и социалните заведения всеки понеделник, до 10:00 часа по предварително подадена заявка в края на предходната седмица […]

Липсва изображение

429624-2020: България-Костенец: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

14/09/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]