133830-2019: България-София: Продукти, продавани в магазини за тютюневи изделия

Поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация Доставки (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 030-066555) Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган/възложител I.1)Наименование и адреси Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: Доставка на аксесоари за тютюневи изделия за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода II.1.2)Основен CPV […]

Още>>

133318-2019: България-Главиница: Различни хранителни продукти

№ Артикул Мярка Вид, качество, опаковка, разсфасовка, описание Количество 1. Вафли – бр. с шокол.покритие 50гр. 950 2. Вафли -Кутия 300гр без шок.покритие обикновени 150 3. Локум – бр./кутия обикновен 550 4. Бисквити – бр./пакет с овесени ядки 110 гр. 50 5. Бисквити – бр./пакет 330гр., състав Пшенично брашно, захар, растително масло (палмово), глюкозен сироп, […]

Още>>

129135-2019: България-Габрово: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Габрово000215630пл. „Възраждане“ № 3Габрово5300БългарияЛице за контакт: Янка ЗдравковаТелефон: +359 66818382Електронна поща: [email protected]Факс: +359 66809371код NUTS: BG322 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.gabrovo.bg/bg Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/520- I.2)Информация за съвместно […]

Още>>

129107-2019: България-Симитли: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Симитли000024987ул. „Христо Ботев“ № 27Симитли2730БългарияЛице за контакт: Александър ЦветковТелефон: +359 74872138Електронна поща: [email protected]Факс: +359 74872231код NUTS: BG413 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.simitli.bg Адрес на профила на купувача: www.simitli.bg I.2)Информация за […]

Още>>

128951-2019: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Национална спортна академия „Васил Левски“000670627Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, ректорат НСА, деловодство, ет. 1, ст. 111София1700БългарияЛице за контакт: Александър Вуков — управ. сл. „Студентски столове“Телефон: +359 896776631Електронна поща: [email protected]Факс: +359 24007505код NUTS: BG411 Интернет адрес/и: Основен адрес: […]

Още>>

126982-2019: България-Силистра: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Силистра000565537ул. „Симеон Велики“ № 33Силистра7500БългарияЛице за контакт: Валерий НедевТелефон: +359 86-816280Електронна поща: [email protected]Факс: +359 86-823343код NUTS: BG325 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.silistra.bg Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.3)Комуникация Документацията за обществената […]

Още>>

126796-2019: България-Белица: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен орган I.5)Основна дейност Общи обществени услуги Раздел ІІ: Предмет II.1)Обхват на обществената поръчка II.1.1)Наименование: „Доставка на хранителни […]

Още>>

126678-2019: България-Раднево: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Зелен фасул, буркан 0,680 кг — 880 бр. Грах, буркан 0,680 кг — 1000 бр. Домати, буркан 0,680 кг (белени) — 1 650 бр. Пюре от домати 0,680 кг (минимално 80 % от сухото вещество да е формирано от домати) — 72 бр. Гювеч, буркан 0,680 кг — 314 бр. Кисело зеле, рязано, буркан 1,700 […]

Още>>

124505-2019: България-Русе: Различни хранителни продукти

Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Русе000530632пл. „Свобода“ № 6Русе7000БългарияЛице за контакт: Лилия Стойкова — ст. експерт отдел „Обществени поръчки“Телефон: +359 082881725Електронна поща: [email protected]Факс: +359 082834413код NUTS: BG323 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.ruse-bg.eu Адрес на профила на купувача: http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/440/index.html I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка I.4)Вид на възлагащия орган Регионален или местен […]

Още>>

124345-2019: България-Вълчи дол: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Вълчи дол000093474площад „Христо Ботев“ № 1Вълчи дол9280БългарияЛице за контакт: Нина БелеваТелефон: +359 51312315Електронна поща: [email protected]Факс: +359 51313450код NUTS: BG331 Интернет адрес/и: Основен адрес: www.valchidol-bg.com Адрес на профила на купувача: http://77.85.203.18:1180/ZopView.aspx?DosieID=170 […]

Още>>

123371-2019: България-Пловдив: Услуги по окастряне на дървета

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и адреси „Електроразпределение Юг“ ЕАД115552190ул. „Христо Г. Данов“ № 37Пловдив4000БългарияЛице за контакт: Николай Керечиев — търговски въпроси, Николай Динев — технически въпросиТелефон: +359 32302324/+359 32301700Електронна поща: [email protected]Факс: +359 32278500код NUTS: BG421 […]

Още>>

121549-2019: България-Тополовград: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Тополовград000970464пл. „Освобождение“ № 1Тополовград6560БългарияЛице за контакт: Тоня БакаловаТелефон: +359 885305242Електронна поща: [email protected]Факс: +359 47054157код NUTS: BG422 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://topolovgrad.net Адрес на профила на купувача: http://topolovgrad.nit I.2)Информация за съвместно […]

Още>>

119332-2019: България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Национална спортна академия „Васил Левски“000670627Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21 — ректорат НСА, ет. 1, ст. 111 — деловодствоСофия1700БългарияЛице за контакт: Александър Вуков — управ. сл. „Студентски столове“Телефон: +359 […]

Още>>

119130-2019: България-Твърдица: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Доставки Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Община Твърдица000590704пл. „Свобода“Твърдица8890БългарияЛице за контакт: Атанас АтанасовТелефон: +359 45442311Електронна поща: [email protected]Факс: +359 45444049код NUTS: BG342 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.tvarditsa.org Адрес на профила на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76 I.2)Информация за съвместно възлагане на […]

Още>>

120224-2019: България-Благоевград: Услуги по инвентаризиране на горите

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Legal Basis: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Регионална дирекция по горите — Благоевград000029297ул. „Васил Коритаров“ № 2Благоевград2700БългарияЛице за контакт: Георги ГогушевТелефон: +359 73885009Електронна поща: [email protected]Факс: +359 73885004код NUTS: BG413 Интернет адрес/и: Основен адрес: http://www.blagoevgrad.iag.bg Адрес на профила на […]

Още>>