Липсва изображение

24485-2020: България-Варна: Строителен надзор по време на строителството

17/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

25131-2020: България-София: Консултантски инженерни и строителни услуги

17/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

25126-2020: България-Горна Оряховица: Строителни консултантски услуги

17/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/25/ЕС Раздел І: Възложител I.1)Наименование и […]

Липсва изображение

22543-2020: България-София: Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили

16/01/2020 NEWSiNi 0

България-София: Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили 2020/S 011-022543 Обявление за предварителна информация Настоящото обявление е само за […]

Липсва изображение

22270-2020: България-Варна: Инженерни услуги, свързани с естествено и изкуствено осветление на сгради

16/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

21993-2020: България-София: Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради

16/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]

Липсва изображение

21977-2020: България-Опака: Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

16/01/2020 NEWSiNi 0

Обявление за възложена поръчка Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Услуги Правно основание: Директива 2014/24/ЕС Раздел І: Възлагащ орган I.1)Наименование и адреси Официално […]